Gjakderdhje gjate ngjizjes. Kjo ndodh kur tumoret fillojnë gjakderdh...